Spotkanie retoromańskie

W dniach 23-25 czerwca 2009 odbyło się spotkanie poświęcone rękopisom retoromańskim. Prof. Paul Videsott (Bolzano/Bozen, Włochy) - zajmujący się językiem ladyńskim - i dr Giorgio Cadorini (Opava, Czechy) - zajmujący się friulskim - przyjechali do Krakowa, żeby spotkać się z grupą Fibula i przyjrzeć się z bliska rękopisom retoromańskim ze zbiorów berlinki znajdującym sie obecnie w Bibliotece Jagiellońskiej.

Choć rękopisy retoromańskie nie są częścią naszych badań w ramach projektu, staramy się pomóc naszym przyjaciołom z Włoch i  Czech w pracy nad rękopisami, które pozostają całkowicie nieznane badaczom języków retoromańskich.

Rezultatem wizyty i spotkania w Krakowie będą krótkie artykuły Profesora Videsotta i doktora Cadoriniego omawiające rękopisy retoromańskie. W przyszłości planowane są dalsze wizyty i, przede wszystkim, obaj specjaliści zaplanowali pogłębione studia nad kilkoma najciekawszymi rękopisami z kolekcji.

Poniżej zdjęcie (przed Biblioteką Jagiellońską, od lewej: Roman Sosnowski, Giorgio Cadorini, Paul Videsott):