Działalność informacyjno-promocyjna

W ramach realizowanego projektu, do marca 2011 roku odbyło się 35 spotkań informacyjno-promocyjnych w Małopolsce w różnych ośrodkach kultury i instytucjach oświatowych. W wielu przypadkach spotkania stały się impulsem dla samodzielnego pogłębiania wiedzy przez uczestników lub zaowocowały artykułami na temat projektu. M. in. o projekcie napisano na stronie WWW Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie.