Muzyka starożytnej Grecji w Krakowie

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na:

Performance artystyczno-naukowy prof. Stefana Hagla (Austriacka Akademia Nauk)
połączony z prezentacją książki Krzysztofa Bielawskiego (UJ)
Teksty poetyckie greckich fragmentów muzycznych.

Spotkanie poprowadzi Tomasz Rodowicz
(Stowarzyszenie Teatralne Chorea, Łódź).

Termin:
Wtorek, 4 czerwca 2013, godz. 19.00
Synagoga Poppera, SCKM, ul. Szeroka 16

Performance

Przypominamy także, że wciąż trwają zapisy na warsztaty „Muzyka starożytnej Grecji”, które prowadzić będzie prof. Stefan Hagel w dniach od 3 do 5 czerwcza 2013 r. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: klasycy.uj@gmail.com.