Walne Zgromadzenie

Decyzją Walnego Zgromadzenia przyjęty został projekt nowego Statutu KNFK UJ, który wejdzie w życie w momencie akceptacji przez Dział Nauczania UJ.

Dokument wkrótce będzie można pobrać z naszej strony internetowej.

Równocześnie informujemy, że wybrany został Zarząd Koła na przyszły
rok akademicki 2013/14, który działać będzie już od 1 lipca 2013 r. w składzie:

Przewodniczący: Michał Warzocha
Wiceprzewodnicząca: Aleksandra Dytkowska
Sekretarz/Skarbnik: Zofia Wysocka

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy naukowej i organizacyjnej!