„Odysse 24!”

Dnia 24-ego marca w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie, studenci Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego zorganizowali wspólne czytanie Odysei Homera w ramach Międzynarodowego Festiwalu „Odysse 24!”.

Projekt miał na celu przybliżenie licealnej młodzieży eposu Homera oraz pokazanie im, jak czynili to kiedyś starożytni. Odczyty były naprzemienne, raz w języku starogreckim, a a następnie tłumaczone na język polski. Punktem centralnym uroczystości był wykład dr Aleksandry Klęczar pt. Po co dziś Homer?

Wszystkim zaangażowanym w organizację tego dnia oraz wszystkim gościom serdecznie dziękujemy. Mamy również nadzieję, że tego typu przedsięwzięcie uda się powtarzać cyklicznie.

Zdjęcia