Sekcja Miłośników Dramatu Antycznego

Sekcja aktualnie organizuje projekcje spektakli o tematyce antycznej
oraz zorganizowane wyjścia/wyjazdy do teatrów w Polsce.

Działalność sekcji zawieszona!

 Ostatnie wyjazdy:

Teatr Pieśń Kozła we Wrocławiu (1 grudnia 2012 r.) Spektakl Pieśni Leara

logo

Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice (9 grudnia 2011 r.) Kosmos – Eurypides
(spektakle: Ifigenia w A…, Ifigenia w Taurydzie)

gardzienice1