Sekcja Miłośników Dramatu Antycznego

Sekcja aktualnie organizuje projekcje spektakli o tematyce antycznej
oraz zorganizowane wyjścia/wyjazdy do teatrów w Polsce.

 Ostatnie wyjazdy:

Teatr Pieśń Kozła we Wrocławiu (1 grudnia 2012 r.) Spektakl Pieśni Leara

logo

Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice (9 grudnia 2011 r.) Kosmos – Eurypides
(spektakle: Ifigenia w A…, Ifigenia w Taurydzie)

gardzienice1

Kontakt:

Aleksandra Szypowska
e-mail: aleksandra.szypowska@gmail.com

Agnieszka Walczak
e-mail: a.walczak@uj.edu.pl