Mediewiści Krakowscy

Powiał wiatr zmian… Nadszedł czas wyzwań – można by rzec, odwołując się
do pierwszej z pieśni musicalu „Le temps des cathédrales”. Lecz po kolei!

Oto zmiana – krakowscy klasycy zdecydowali się powołać do życia z początkiem roku akademickiego 2012/2013 sekcję, której członkowie w sposób szczególny,szanując
i podziwiając dorobek antyku, fascynują się i chcą dokładniej zbadać niektóre przynajmniej aspekty łacińskiej twórczości literackiej średniowiecza.
I … oto jest wyzwanie!

Kontakt:
mediewisci.krakowscy@gmail.com

Strona WWW
http://www.facebook.com/MediewisciKrakowscy