Parabole – Greka dla matematyków

Parabole

Nowoczesne metody dydaktyczne, jak się okazuje, z powodzeniem mogą być stosowane w nauce języków klasycznych. I to właśnie dydaktyki nauczania języków klasycznych dotyczy nasz projekt naukowy „Greka dla matematyków”.

Nasz kurs oparty jest o metodę komunikacyjną, która polega na tym, aby w nauce języka obcego przykładać szczególną wagę do interakcji, która zarówno jest środkiem jak i ostatecznym celem nauki języka. Stoi ona w opozycji do, niestety, wciąż wykorzystywanej na uniwersytetach metody gramatyczno-tłumaczeniowej, która z punktu widzenia osoby uczącej się języka jest mało praktyczna i wymaga ogromnego i to zbędnego wysiłku. Metoda gramatyczno-tłumaczeniowa polega bowiem na nauce zasad gramatycznych, wkuwaniu niezliczonej ilości odmian czy słów wyizolowanych z tekstów kultury.

Metoda komunikacyjna stosowana w nauce języków klasycznych, których uczymy się po to, aby przede wszystkim komunikować się przez czytanie tekstu – wykorzystuje w opozycji do wspomnianej metody gramatyczno-tłumaczeniowej nie tylko czytanie, lecz także mówienie i słuchanie – a zatem poznawanie języka w możliwie najszerszym kontekście, tak aby poznać go niejako od wewnątrz, aby  myśleć schematami danego języka i jednocześnie rozumieć je.

Podczas lekcji stosujemy techniki, zadania oraz gry językowe, które ośmielają kursantów do podejmowania prób w komunikowaniu się. Ważne jest przy tym, aby budować na zajęciach przyjazną atmosferę, która jest podstawą do efektywnej nauki.  Następnie bardzo istotne w naszej metodzie jest to, że uczymy korzystania z własnej intuicji i wiedzy, którą osoby uczące się – czasem nieświadomie – już posiadają. Wiele zadań wykonywanych jest w parach oraz grupach, a następnie wspólnie prezentowanych. Dużą wagę przykładamy również do tego, aby poświęcać uczniom należytą uwagę – w mniejszym stopniu podkreślamy błędy, które na wstępnym etapie nauki języka są nieuniknione, a przede wszystkim uświadamiamy kursantom, jaką wiedzę już zdobyli, tak aby małe sukcesy były motorem dla tych większych. Ważne jest, aby zajęcia były dynamiczne i angażowały do pracy przede wszystkim studentów, a nie nauczyciela.

Zajęcia dydaktyczne, które odbywają się w ramach projektu „Parabole – Greka dla matematyków”, skierowane są nie tylko do studentów kierunków matematycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale do wszystkich studentów oraz pracowników Uczelni zainteresowanych starożytną greką, a zwłaszcza pismami starożytnych matematyków.

Projekt wspierają:
Koło Matematyków Studentów UJ
Zakład Metodyki Nauczania Języków Klasycznych IFK UJ
Rada Kół Naukowych UJ

Kontakt:
Marcin Kołodziejczyk
e-mail: marcin.kolodziejczyk@uj.edu.pl
Agnieszka Walczak
e-mail: a.walczak@uj.edu.pl