Uniwersytet Jagielloński :: Wydział Filologiczny :: Instytut Orientalistyki :: Zakład Japonistyki i Sinologii :: Pracownicy :: Zespoły badawcze

Zespół badawczy Zakładu Japonistyki i Sinologii UJ (DS/WF/IFO/298):

Prof. dr hab. Mikołaj Melanowicz
Dr hab. Romuald Huszcza, prof. UJ
Dr hab. Lidia Kasarełło, prof. UJ
Dr hab. Agnieszka Kozyra, prof. UJ
Dr Tomasz Majtczak 
Dr Joanna Marszewska
Dr Stanisław Meyer
Dr Koji Morita
Dr Krzysztof Olszewski
Dr Aleksandra Szczechla
Mgr Yumiko Matsuzaki
Mgr Katarzyna Sonnenberg