Uniwersytet Jagielloński :: Wydział Filologiczny :: Instytut Orientalistyki :: Zakład Japonistyki i Sinologii :: Pracownicy :: Aleksandra Szczechla

Imię i nazwisko: Aleksandra Szczechla

e-mail: a.szczechla@uj.edu.pl

Stanowisko: adiunkt

Kierunek badań: współczesna literatura japońska, współczesne pisarki japońskie; metodologia tłumaczenia tekstów japońskich, kultura Japonii

Dane biograficzne:

1996 i obecnie – asystent, od 2008 roku adiunkt w Zakładzie Japonistyki i Sinologii

2005 – doktor nauk humanistycznych, UJ
1998–2000 Podyplomowe studia w ramach stypendium japońskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej na Uniwersytecie Ochanomizu w Tokio.
1997 – Dwumiesięczne szkolenie dla nauczycieli języka japońskiego w Międzynarodowym Centrum Języka Japońskiego Fundacji Japońskiej w Urawa, Japonia.
1996 – magister japonistyki, UJ
1994–1995 Roczne studia w ramach stypendium japońskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej na Uniwersytecie Ochanomizu w Tokio.

Książka:

„Kobieca tożsamość w narracji. Proza Yūko Tsushimy”, Wydawnictwo UJ, Kraków 2007, ss.171

Artykuły:

 1. Zarządca Sanshō (Sanshō dayū) – polityka, rodzina i kobieta, w: Adaptacje literatury japońskiej, red. Krzysztof Loska, Wydawnictwo UJ, Kraków 2012, ss.61-74.
 2. Literacki obraz kobiecości w literaturze japońskiej pierwszych dekad XX wieku. Aru Onna Arishimy Takeo jako polemika z tradycją, współczesnością i nowoczesnością.  w: Zmiany społeczne w Japonii w XIX wieku. Wybrane zagadnienia, red. Elżbieta Watanabe, Universitas, Kraków 2012. ss.91-152.
 3. Opis leksykograficzny w słowniku „Deirī konsaisu kokugo. ABC ryakugo jiten” wydawnictwa Sanseidō  [w:] Jarosław A. Pietrow, Bartosz T. Wojciechowski (red), "Lexicographica Iapono-Polonica I", Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011. ss.327-340.
 4. Japonistyka w Instytucie Filologii Orientalnej - badania, studia, studenci,
  w: Orientalia Commemorativa pod red. Lidii Sudyki, Wydawnictwo UJ, Kraków 2011, s.53-59.
 5. Artykuł w biuletynie Japan Foundation: Uryu Kayo, Aleksandra Szczechla, Stanisław Meyer, Anna Trzaska, ポーランド、スロバキア、チェコの日本学科合同合宿の試み (International Workshop on Japanese Studies for Students from Poland, Slovakia and the Czech Republic), 日本語教育紀要 第6号、国際交流基金2010年3月http://www.jpf.go.jp/j/japanese/survey/bulletin/06/pdf/10.pdf.
 6. (A.Kołodziejczyk) „Najlepszym nośnikiem wyobraźni jest jednak literatura – rozmowa z Tsushimą Yūko”, JAPONICA, Warszawa 2001, tom 14, str.:109-132.
 7. (A.Kołodziejczyk) „Miłość, zazdrość i śmierć w Kikumushi Tsushimy Yūko”,  JAPONICA , Warszawa 1997, tom 7. ss.85-98.

Redakcja:

Silva Iaponicarum (redakcja naukowa) Fasc.29/30, 2011.

Tłumaczenia:

 1. Kajii Motojirō, Cytryna, Silva Japonicarum, Fasc.20 (Summer 2009) – wydane w roku 2011. http://www.silvajp.amu.edu.pl/Silva%2020.pdf.
 2. Elżbieta Adamiak, Chinmoku no sonzai. Kyōkai ni okeru josei no yakuwari (Milcząca obecność. O roli kobiety w kościele), współtłumaczenie na język japoński wraz z: Kazuko Tamura, Wydawnictwo Sanpauro, Tokio 2008, ss.262.
 3. Yonaha Keiko, Drogi literatury kobiet, JAPONICA, Warszawa 2000, tom 13, str.:101-122. (przekład A.Kołodziejczyk).
 4. Takuya Tsukahara, 101 Madonnas, Mainichi Shinbun, Tokio 1999 (album poświęcony polskim wizerunkom maryjnym, przekład na język angielski – A.Kołodziejczyk).
 5. Tsushima Yūko, Cichy targ (Danmari ichi), JAPONICA, Warszawa 1997, tom 8, ss.75-82 (A.Kołodziejczyk).


Prezentacje :

 1. 16 marca 2005 - wykład pt. Kobieta – rola i pozycja kobiety w Japonii od przemian Meiji do dziś w Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie,.
 2. 21 maja 2006 – Woman’s Genealogy and Identity in “Mizu no chikara” (The Power of Water) by Yūko Tsushima, International Conference. Japanese Studies in the 21st Century – Beyond Borders: in Memoriam Wiesław Kotański, Warsaw University
 3. 10 stycznia 2007 - wykład w Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie w ramach cyklu „Kobieta w kulturze Orientu”, pt. Poetki i pisarki japońskie na przestrzeni epok.
 4. 22 września 2008 – Woman’s Identity in Narration – In Tsushima Yūko’s Works, 12th International Conference of the EAJS, September 20-23/2008, Lecce, Salento Univeristy, Italy
 5. 19 marca 2008 – panel podczas międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez SPF (Sasakawa Peace Foundation) w Bratysławie: Conference on Enhancing Mutual Understanding between Central European Countries and Japan
 6. 5 listopada 2009 – Japonistyka w Instytucie Filologii Orientalnej - badania, studia, studenci - Konferencja Jubileuszowa w 90-lecie Instytutu Filologii Orientalnej UJ "Azja i Bliski Wschód XXI - Paradygmaty tradycji i nowoczesności"
 7. 11-12 czerwca 2010 – Romantic Love as the End of Old Japan – międzynarodowa konferencja JAPANESE TIMES NOW PAST, University of Bochum
 8. 20 października 2010 “Lily or lilian? On the pleasures of translating a short story by Kawabata Yasunari”, 4th International Conference "Oriental Languages in Translation and Interpretation" October 18-20, 2010, Cracow, Poland
 9. 27 listopada 2010 “A Certain Woman – Modernity and Gender Discourse in a Novel by Arishima Takeo” INTERNATIONAL CONFERENCE JAPAN: NEW CHALLENGES IN THE 21ST CENTURY, POZNAŃ, NOV 25-27th 2010
 10. 11 stycznia 2011, wykład: Jak laleczka – madame Butterfly w kulturze i literaturze, w Muzeum Manggha, Kraków
 11. 13-14 października 2011, Ideologia w kuchni – znaczenie scen posiłków w „Aru Onna” Arishimy Takeo, V Dni Japonii na Uniwersytecie Warszawskim

Nagrody:
2008 Nagroda Rektora UJ za książkę „Kobieca tożsamość w narracji. Proza Yūko Tsushimy”, Wydawnictwo UJ, Kraków 2007

Inne:
1. Organizacja Międzynarodowych Studenckich Warsztatów Japonistycznych Murzasichle 2009 oraz Murzasichle 2010

2. 2009-2012 Udział w interdyscyplinarnym grancie nr 984-NH, kierowanym przez dr Elżbietę Watanabe, UMK, Toruń, zakończony wydaniem tomu:
Elżbieta Kostowska-Watanabe (red.), Zmiany społeczne w Japonii w XIX i XX wieku. Wybrane zagadnienia, Universitas, Kraków 2012.

3. Prowadzenie prac naukowych:
2008/9 – 6 prac licencjackich
2009/10 – prace seminaryjne
2010/11 – 3 prace licencjackie

2011/12 – 1 praca licencjacka


Członkostwo w organizacjach naukowych:

1. PSBJ – członek Komisji Rewizyjnej
2. wiceprezes sekcji dydaktycznej PSBJ – Nihongo Kyōshikai: Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Japońskiego w Polsce (Organizacja ta zrzesza Polaków i Japończyków z terenu Polski, Japonii oraz Ukrainy).