Uniwersytet Jagielloński :: Wydział Filologiczny :: Instytut Orientalistyki :: Zakład Japonistyki i Sinologii :: Conference Language and Literary Tradition of Old Japan

International Conference

Language and Literary Tradition of Old Japan

organized by the Department of Japanology and Sinology
Jagiellonian University, Krakow
ul. Piłsudskiego 13, 31-110 Kraków
tel./fax: +48 (12) 663 38 45

 

Time: 22-23 November 2012 (Thursday-Friday)

Venue: Collegium Kołłątaja, ul. św. Anny 6, first floor (二階), room 8 (see the map)

Contact Person: dr Katarzyna Sonnenberg (sonkasia@gmail.com)

Conference program
(PDF file)

Thursday, November 22nd

12:00 Opening

12:00 – 12:30

Mikołaj MELANOWICZ, Repository of Literature – On Importance of «Nihon Kindai Bungakukan» (the Museum of Modern Japanese Literature)

12:30 – 14:30 Lunch break (at Klub Convivium, Collegium Novum, ul. Gołębia 24)

14:30 – 16:00

Agnieszka KOZYRA, 『禅茶録(ぜんちゃろく)』における即非(そくひ)の論理

Anna ZALEWSKA, Modern Kyōgen

Katarzyna SONNENBERG, Poetry Written in Prose? A Case Study of Higuchi Ichiyō’s Narratives

16:00 – 16:30 Coffee break

16:30 – 17:30

Sven OSTERKAMP, On So-called Genitive Subjects in Classical Japanese (and beyond)

Arkadiusz JABŁOŃSKI, Japanese Noun in School Descriptions of Classical Japanese Texts

Friday, November 23rd

9:00 – 10:30

Dorota RATKOWSKA, Sugawara no Michizane

Sonia CZAPLEWSKA, Changes in Perception of Norito – From «Engishiki» to Waterfalls in California

Patrycja DUC, Japanese Kinship Terms of Address and Reference in Comparative Perspective

10:30 – 11:00 Coffee break

11:00 – 12:30

Yuki YAMANAKA (山中悠希), 前田家本『枕草子』について

Maciej KANERT, Dlaczego nie powinienem tłumaczyć Dōgena? – Funkcje przekładów tekstów klasycznych

Bartosz WOJCIECHOWSKI, Conceptualizing the Emotional Realm. Japanese Lexeme «ki» and Language View of the World

12:30 – 14:30 Lunch break (at Klub Convivium, Collegium Novum, ul. Gołębia 24)

14:30 – 16:00

Adam BEDNARCZYK, 『看聞御記(かんもんぎょき)』の歌

Senri SONOYAMA (園山千里), 平安時代の文

Krzysztof OLSZEWSKI, 敵の言語的描写。「古事記」と「日本書紀」の詩歌に於ける『敵(かたき)』に対して使用された表現について

16:00 – 16:30 Coffee break

16:30 – 17:30

Estera ŻEROMSKA, O powolności w teatrze nō

Romuald HUSZCZA, Narracja w klasycznojapońskiej prozie literackiej na przykładzie «Makura no sōshi». W kręgu poetyki lingwistycznej

17:30 Closing

Last update: 2012-11-09