Jak się z nami skontaktować?


We wszelkich sprawach związanych z kołem oraz jego działalnością, prosimy o kontakt pod naszym adresem
e-mail:

knjkappa@gmail.com

We wszelkich sprawach związanych z naszą stroną internetową, grupą Facebookową, czy listą mailigową, prosimy o kontakt pod adresem:

jakub.bujko@gmail.com

Można nas także znaleźć na Facebooku:

Grupa KNJ "Kappa" na Facebooku