Zarząd KNJ "Kappa"


Przewodnicząca:
Anna Śmiałek

Zastępca przewodniczącej:
Joanna Świt

Skarbnik:
Jordan Dębowski

Administrator strony:
Jakub Bujko