INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ
 
 
Biblioteka

 

 

 
   
 
  Strona główna

Instytut Filologii Słowiańskiej UJ posiada bogatą i niezwykle cenną bibliotekę, na którą składa się ponad 50 tys. wolumenów i około 5 tys. roczników czasopism (w tym absolutnie unikalnych w Polsce, np. czasopisma slawistyczne węgierskie czy albańskie w języku francuskim).

Bibliotekę wyróżnia w skali całej neofilologii zaopatrzenie w dzieła z zakresu językoznawstwa ogólnego i literaturoznawstwa (teoria, metodologia) oraz szeroko pojętej slawistyki. W ostatnich latach biblioteka wzbogaciła się o dary pochodzące z księgozbiorów profesorów: Urbańczyka, Sławskiego i Zaręby w zakresie językoznawstwa oraz profesora Niedzieli w zakresie literatury (niestety, brak jest środków finansowych na opracowanie tych kilku tysięcy książek); biblioteka posiada także starszy, cenny legat po Vlastimilu Hoffmanie. Wśród książek językoznawczych wiele cennych i rzadkich dział ma dedykacje najwybitniejszych slawistów światowych dla profesorów tzw. krakowskiej szkoły językoznawczej.

Pracownicy i studenci krakowskiej slawistyki mogą także korzystać z bardzo dobrze zaopatrzonej w slavica, położonej w sąsiedztwie IFS, Biblioteki Jagiellońskiej (m. in. cenny legat po Bohdanie Jelinku) oraz z Biblioteki PAU, zawierającej slavica XIX-wieczne. Blisko IFS znajduje się także bardzo dobrze zorganizowana Biblioteka Wojewódzka.

Biblioteka IFS UJ prowadzi stałą wymianę z 9 krajami (Czechy, Słowacja, Bułgaria, Serbia, Chorwacja, Słowenia, Niemcy, Austria, Włochy; okazjonalnie także Rosja, Litwa, USA).

Biblioteka posiada czytelnię na 30 miejsc, w tym 6 stanowisk skomputeryzowanych z dostępem do sieci Biblioteki Jagiellońskiej i Internetu.

Z uwagi na niewystarczającą powierzchnię magazynu biblioteki, część księgozbioru (głównie czasopisma, ale i część książek) umieszczona została w gabinetach i salach wykładowych.

Czytelnia IFS (sala 101) czynna jest od poniedziałku do piątku od 10.00 do 17.00 oraz w czasie zjazdów zawodowych studiów licencjackich w soboty od 10.00 do 13.45.
Wypożyczalnia (sala -01 i 201) jest czynna od wtorku do piątku od 11.00 do 13.15 oraz, WYŁĄCZNIE dla studentów zaocznych w czasie zjazdów licencjackich - w soboty od 11.00 do 14.00.

Telefon: (012) 663 23 04

Biblioteką opiekują się 3 bibliotekarki: mgr Maria Sokołowska-Zwoleń, bułgarystka (kierownik biblioteki, kontakt: maria.sokolowska-zwolen(at)uj.edu.pl), mgr Ewa Tomczyk, bułgarystka (e-mail: ewa.tomczyk(at)uj.edu.pl) i mgr Wanda Motyka, bohemistka (e-mail: wanda.motyka(at)uj.edu.pl). Wszystkie posiadają dodatkowe uprawnienia bibliotekarskie i stopień kustosza. 

 

 
  Dyrekcja  
  Sekretariat  
  Biblioteka  
  Pracownicy naukowi  
  Katedry  
  Studia - Rekrutacja  
  Program studiów  
  Harmonogram  
  Regulamin studiów  
  Kalendarz studencki  
  Koło naukowe  
  Aktualności/Ogłoszenia