godlo
 
INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ

Collegium Paderevianum
al. Mickiewicza 9
31-120 Kraków
ifslow@vela.filg.uj.edu.pl
tel. (0 12) 633-63-77 w. 2306; tel./fax.: (012) 422 78 82

 
   
   
 
  Strona główna

Krakowska slawistyka jest najstarszą filologią słowiańską w Polsce, a jej początki sięgają pierwszych lat XIX wieku. Przez kolejne lata swojego istnienia funkcjonowała pod różnymi nazwami: znana była jako pierwsze na ziemiach polskich Seminarium Filologii Słowiańskiej, jako Studium Słowiańskie, czy Katedra Filologii Słowiańskiej w składzie Wydziału Filologicznego.
Na początku lat 70. XX wieku Katedrę przekształcono w Instytut Filologii Słowiańskiej, w którym prowadzi się badania naukowe w zakresie języków i literatur słowiańskich, przede wszystkim południowych i zachodnich oraz studia komparatystyczne i kontrastywne. Pracownicy IFS ściśle współpracują ze slawistami z uczelni i placówek badawczych w kraju i za granicą. Od roku akademickiego 2007/2008 Instytut Filologii Słowiańskiej, dostosowując się do europejskich standardów kształcenia akademickiego, jakie niesie ze sobą tzw. proces boloński, w miejsce studiów pięcioletnich uruchomił trzyletnie studia licencjackie, a od 2010/2011 wprowadził ich kontynuację - dwuletnie studia magisterskie. Podstawą tych studiów – zgodnie ze współczesnym rozumieniem dyscypliny filologicznej – jest wykształcenie w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa w szerokim kontekście ogólnohumanistycznym.
Co roku w IFS ogłasza się rekrutację na pięć specjalizacji językowych: bułgarską, chorwacką, czeską, serbską i słowacką. Celem kształcenia jest osiągnięcie sprawności językowej na poziomie B1 po licencjacie i co najmniej B2 po magisterium, a ponadto rozległej wiedzy o kulturach i społeczeństwach poszczególnych krajów. Oprócz języków specjalizacji, studenci uczą się również innych języków słowiańskich: na studiach licencjackich języka rosyjskiego, a na studiach magisterskich języka słoweńskiego lub macedońskiego. Obowiązkowa jest kontynuacja języka zachodniego ze szkoły średniej.

Ogólna charakterystyka programu studiów filologicznych w IFS UJ znajduje się pod tym linkiem: charakterystyka programu studiów.

Oprócz studiów stacjonarnych można podjąć naukę na niestacjonarnych kulturoznawczych studiach zaocznych „Kultura i języki Słowian” I (zaocznych studiach licencjackich) i II stopnia (uzupełniających studiach magisterskich). Studia te są odpłatne.

Instytut Filologii Słowiańskiej posiada bogatą bibliotekę, wydaje wiele publikacji (m.in. rocznik Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne), utrzymuje kontakty z licznymi uniwersytetami zagranicznymi i krajowymi. Pomny swej rangi i znaczenia jest nowoczesną placówką dydaktyczną, a dorobek naukowy jego pracowników zajmuje poczesne miejsce w slawistyce europejskiej i światowej.

Strony projektów grantowych (wraz z obszernymi bazami danych) realizowanych przez pracowników IFS:
POSTJUGO
POSTSLAVIA

Publikacje pracowników instytutu z ostatnich lat.

 
  Dyrekcja  
  Sekretariat  
  Biblioteka  
  Pracownicy naukowi  
  Katedry  
  Studia - Rekrutacja  
  Program studiów  
  Harmonogram  
  Regulamin studiów  
  Kalendarz studencki  
  Koło naukowe  
  Aktualności/Ogłoszenia  
 
     
     
     
     
     
       
         
     
ostatnia aktualizacja: 1.08.2011
projekt i wykonanie:
scatio ©2006 | scatio@gmail.com