sty 19

Informuję, że nasz Wydział zakupił aktualizację dotychczas używanych wersji programu Trados do wersji SDL Trados Studio 2009. W najbliższym czasie zostanie ona zainstalowana – w miejsce dotychczasowych instalacji – w komputerach Rozproszonej Pracowni, jak i wydziałowej pracowni komputerowej w sali 207 przy ul. Czapskich (po wcześniejszym ustaleniu tego z wszystkimi osobami korzystającymi z tego oprogramowania).

Wszystkich zainteresowanych zachęcam do zapoznania się z biuletynem edukacyjnym firmy LSP Software opisującym pracę z nowym pakietem (do pobrania tutaj), a także z filmami oraz demostracjami na stronie producenta.

Autor Łukasz Bieńkowski

lis 20

Szanowni Państwo Dyrektorzy Instytutów, Szanowni Państwo Kierownicy Zespołów Badawczych ds. Tradosa,

W odpowiedzi na zainteresowanie ze strony pracowników Państwa Instytutów i członków zespołów ds. Trados na prośbę p. Prodziekan dr hab. Z. Berdychowskiej pragnę poinformować, ze powtórzenie sympozjum szkoleniowego dot. obsługi i możliwości programów z rodziny SDL Trados odbędzie się w dniach 30/11/2009 oraz 14/12/2009 w godz. 9.00-14.00 w pracowni komputerowej przy ul. Czapskich 4. Sympozjum to skierowane jest do osób, które nie brały udziału w poprzedniej edycji, lub chcą w miarę wolnych miejsc „odświeżyć” swoje wiadomości i ponownie przyjrzeć się programowi TRADOS. Na prosbę pani Dziekan pragnę jednocześnie poinformować, ze jest to edycja ostatnia, a zatem nie będzie już później możliwości wzięcia udziału w takim sympozjum.

Zgłoszenia osób zainteresowanych proszę przesyłać bezpośrednio pod moim adresem: zary@interia.pl Poprzednio było więcej chętnych niż miejsc, w związku z czym zachęcam, by nie czekać ze zgłoszeniem do ostatniego momentu.

Co do programu, chcę poinformować, ze nasze spotkania są skierowane przede wszystkim do osób, które z programami z rodziny Trados i SDLX do tej pory nie miały wcale lub wiele do czynienia, a chciałyby zacząć go wykorzystywać w swej pracy dydaktycznej lub tłumaczeniowej. Celem „sympozjum” jest zapoznanie uczestników z elementami składowymi pakietu SDL Trados i podstawowymi możliwościami, jakie stwarza jego stosowanie. Nasze spotkania mają mieć charakter przede wszystkim praktyczny, a zatem po ich zakończeniu każdy uczestnik powinien posiąść podstawowe umiejętności w zakresie:

a) Tworzenia i obsługi tzw. pamięci tłumaczeniowych (TM) w programie  Translator’s Workbench

b) Tłumaczenia dokumentow tekstowych przy uzyciu makr SDL Trados w programie MS Word.

c) Tłumaczenia plików o rozszerzeniach innych niż *.doc (MS Word) w programie TagEditor.

d) Tworzenia pamięci tłumaczeniowych (TM) w oparciu o istniejące już tłumaczenia w programie WinAlign

e) Tłumaczenia plików/dokumentów przy użyciu programu SDLX.

Ponadto uczestnicy powinni mieć możliwość indywidualnych ćwiczeń na konkretnych tekstach (przewiduję krótkie teksty z zakresu prawa UE lub wybraną strone internetowa), tak by możliwe było konsultowanie wątpliwości i zadawanie pytań w odniesieniu do konkretnych problemów.

Jeśli starczy czasu, dodatkowo poznamy krótko program SDL MultiTerm oraz poinformuję o  nowej wersji SDL Trados Suite 2009.

Zachęcam, by każdy uczestnik zabrał ze soba pendrive. Może, choć nie musi się przydać.

Uprzejmie proszę Państwa o przekazanie informacji na temat spotkań szkoleniowych osobom uczestniczącym w Państwa projektach badawczych i zachęcenie do udziału.

Z pozdrowieniami

Paweł Zarychta

Instytut Filologii Germańskiej

Autor Łukasz Bieńkowski

lip 01

Szanowni Państwo Dyrektorzy Instytutów, Szanowni Państwo Kierownicy Zespołów Badawczych ds. Tradosa,

Na prośbę p. Prodziekan dr hab. Z. Berdychowskiej pragnę poinformować, że sympozjum szkoleniowe dot. obsługi i możliwości programów z rodziny SDL Trados odbędzie się w dniach 06.07 oraz 07.07 w godz. 9.00-14.00 w wydziałowej pracowni komputerowej przy ul. Czapskich 4 (II p., sala 207).

Ponieważ rzecz dzieje się dość szybko i poniekąd spontanicznie nie przesyłam Państwu szczegółowego opisu szkolenia. Chcę jednak poinformować, że jest ono skierowane przede wszystkim do osób, które z programami z rodziny Trados i SDLX do tej pory nie miały wcale lub wiele do czynienia, a chciałyby zacząć go wykorzystywać w swej pracy dydaktycznej lub tłumaczeniowej. Celem „sympozjum” jest zapoznanie uczestników z elementami składowymi pakietu SDL Trados i podstawowymi możliwościami, jakie stwarza jego stosowanie. Nasze spotkania mają ma mieć charakter przede wszystkim praktyczny, a zatem po ich zakończeniu każdy uczestnik powinien posiąść podstawowe umiejętności w zakresie:

  • Tworzenia i obsługi tzw. pamięci tłumaczeniowych (TM) w programie Translator’s Workbench
  • Tłumaczenia dokumentów tekstowych przy użyciu makr SDL Trados w programie MS Word.
  • Tłumaczenia plików o rozszerzeniach innych niż *.doc (MS Word) w programie TagEditor.
  • Tworzenia pamięci tłumaczeniowych (TM) w oparciu o istniejące już tłumaczenia w programie WinAlign
  • Tłumaczenia plików/dokumentów przy użyciu programu SDLX.

Ponadto uczestnicy powinni mieć możliwość indywidualnych ćwiczeń na konkretnych tekstach (przewiduję krótkie teksty z zakresu prawa UE lub wybraną stronę internetową), tak by możliwe było konsultowanie wątpliwości i zadawanie pytań w odniesieniu do konkretnych problemów.

Jeśli starczy czasu, dodatkowo poznamy krótko program SDL MultiTerm oraz poinformuję o nowej wersji SDL Trados Suite 2009.

Nie jest to obowiązkowe, ale zachęcam, by każdy uczestnik zabrał ze sobą pendrive. Może, choć nie musi się przydać.

Uprzejmie proszę Państwa o przekazanie informacji na temat spotkań szkoleniowych osobom uczestniczącym w Państwa projektach badawczych i zachęcenie do udziału.

Proszę o zgłaszanie osób, które będą uczestniczyć w sympozjum mailem na adres zary@interia.pl.

Z pozdrowieniami
Pawel Zarychta
Instytut Filologii Germańskiej

Autor Łukasz Bieńkowski