Witaj!

Jesteś na stronie głównej Elektronicznej Rejestracji Obsługi Studentów (EROS) w sekretariacie ds. pomocy materialnej Wydziału Filologicznego UJ.

Przed rejestracją proszę zapoznać się z procedurą składania wniosków oraz wykazem niezbędnych dokumentów, jak również najczęściej zadawanymi pytaniami!

W celu rejestracji należy kliknąć na odsyłaczu "Wybór terminu" pod nazwiskiem właściwego koordynatora ds. pomocy materialnej, a następnie wybrać jeden z wolnych terminów (oznaczonych zielonym kolorem).
Uwaga! Nie jest możliwa rejestracja na dzień bieżący; proszę wybierać przynajmniej dzień kolejny!
Zwracamy uwagę, że godziny przyjmowania są terminami orientacyjnymi, a czas przyjmowania studenta zależny od stopnia skomplikowania/wiedzy na temat jego sytuacji materialno-bytowej.

W dniach 10.11.2017 oraz 14.11.2017 SEKRETARIAT DS.POMOCY MATERIALNEJ WF UJ będzie ZAMKNIĘTY z powodu zebrania WKS dot. STYPENDIUM REKTORA!

Terminy:

ODBIÓR DECYZJI DOTYCZĄCYCH STYPENDIUM SOCJALNEGO ORAZ SPECJALNEGO (od 6 do 9 XI 2017)

 • Poniedziałek 8:30-14:00 - s.1,
 • Wtorek 11:00-14:30 - s.1,
 • Środa 11:00-14:00 - p.317,
 • Czwartek 10:00-12:00 - p.317.

Odbiór decyzji jest warunkiem koniecznym do wypłaty stypendium.

Druki dotyczące Urzędu Skarbowego dla studentów ubiegających się o stypendium socjalne:

Jeżeli student postanowił skorzystać z usług POCZTY POLSKIEJ (wysłać wniosek wraz z dokumentacją), NALEŻY wpisać na kopercie przy "Nadawcy" kierunek/specjalność studiów.

koordynator ds. pomocy materialnej WF UJ
Specjalista mgr inż. Marta Kopyto
koordynator ds. pomocy materialnej WF UJ
Samodzielny referent administracyjny mgr Magdalena Kosieradzka-Seremak

Wybór terminu

Wybór terminu

 • Instytut Filologii Romańskiej,
 • Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej,
 • Instytut Orientalistyki,
 • Katedra do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową,
 • Zakład Filologii Węgierskiej.
 • Instytut Filologii Angielskiej,
 • Instytut Filologii Germańskiej,
 • Instytut Filologii Klasycznej,
 • Instytut Filologii Słowiańskiej,
 • Katedra Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego.

Wszelkie uwagi na temat działania serwisu prosimy kierować na adres pomoc.materialna@filg.uj.edu.pl