Witaj!

Jesteś na stronie głównej Elektronicznej Rejestracji Obsługi Studentów (EROS) w sekretariacie ds. pomocy materialnej Wydziału Filologicznego UJ.

Wszelkie informacje dotyczące pomocy materialnej (m.in. aktualne terminy i bieżące informacje) znajdują się na stronie Wydziału Filologicznego - http://www.filg.uj.edu.pl/dydaktyka/pomoc-materialna

Przed rejestracją proszę zapoznać się z procedurą składania wniosków oraz wykazem niezbędnych dokumentów, jak również najczęściej zadawanymi pytaniami!

W celu rejestracji należy kliknąć na odsyłaczu "Wybór terminu" pod nazwiskiem właściwego koordynatora ds. pomocy materialnej, a następnie wybrać jeden z wolnych terminów (oznaczonych zielonym kolorem).
Uwaga! Nie jest możliwa rejestracja na dzień bieżący; proszę wybierać przynajmniej dzień kolejny!
Zwracamy uwagę, że godziny przyjmowania są terminami orientacyjnymi, a czas przyjmowania studenta zależny od stopnia skomplikowania/wiedzy na temat jego sytuacji materialno-bytowej.

UWAGA STUDENCIE!

Rejestrując się na termin - przemyśl datę! Po rejestracji nie będziesz mógł jej zmienić.
Każdy może zająć dwa terminy:

 1. na złożenie wniosku,
 2. na uzupełnienie braków w dokumentacji.

Zajmując więcej terminów, pozbawiasz kogoś możliwości złożenia wniosku...

 

koordynatorzy ds. pomocy materialnej WF UJ
Specjalista
mgr Magdalena Kosieradzka-Seremak
Samodzielny referent administracyjny
Barbara Szarkowska

Wybór terminu

Wybór terminu

 • Instytut Filologii Angielskiej,
 • Instytut Filologii Germańskiej,
 • Instytut Filologii Romańskiej,
 • doktoranci.
 • Instytut Filologii Klasycznej,
 • Instytut Filologii Słowiańskiej,
 • Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej,
 • Instytut Językoznawstwa,
 • Instytut Orientalistyki,
 • Katedra do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową.