Witaj!

Jesteś na stronie głównej Elektronicznej Rejestracji Obsługi Studentów (EROS) w sekretariacie ds. pomocy materialnej Wydziału Filologicznego UJ.

Przed rejestracją proszę zapoznać się z procedurą składania wniosków oraz wykazem niezbędnych dokumentów, jak również najczęściej zadawanymi pytaniami!

W celu rejestracji należy kliknąć na odsyłaczu "Wybór terminu" pod nazwiskiem właściwego koordynatora ds. pomocy materialnej, a następnie wybrać jeden z wolnych terminów (oznaczonych zielonym kolorem).
Uwaga! Nie jest możliwa rejestracja na dzień bieżący; proszę wybierać przynajmniej dzień kolejny!
Zwracamy uwagę, że godziny przyjmowania są terminami orientacyjnymi, a czas przyjmowania studenta zależny od stopnia skomplikowania/wiedzy na temat jego sytuacji materialno-bytowej.

Terminy wydawania decyzji dotyczących przyznania stypendium socjalnego na semestr letni 2017/18 na Wydziale Filologicznym:

 • 26.02 (poniedziałek)
  • 16:30 - 19:00 - pokój samorządu (pokój 1 - parter)
 • 27.02 (wtorek)
  • 11:00-14:00 - Sekretariat ds. pomocy materialnej (317) ;
  • 16:30-19:00 - pokój Samorządu (pokój 1 - parter)
 • 28.02 (środa)
  • 8:30-11:00 - pokój samorządu (pokój 1 - parter) ;
  • 11:00-14:00 - Sekretariat ds. pomocy materialnej (317);
  • 16:00-19:00 - pokój samorządu (pokój 1 - parter)
 • 1.03 (czwartek)
  • 11:00-14:00 - Sekretariat ds. pomocy materialnej (317)
 • 2.03 (piątek)
  • 11:00-14:00 - Sekretariat ds. pomocy materialnej (317);
  • 14:30-17:00 - pokój samorządu (pokój 1 - parter)


Druki dotyczące Urzędu Skarbowego dla studentów ubiegających się o stypendium socjalne:

Jeżeli student postanowił skorzystać z usług POCZTY POLSKIEJ (wysłać wniosek wraz z dokumentacją), NALEŻY wpisać na kopercie przy "Nadawcy" kierunek/specjalność studiów.

koordynator ds. pomocy materialnej WF UJ
Specjalista mgr inż. Marta Kopyto
koordynator ds. pomocy materialnej WF UJ
Samodzielny referent administracyjny mgr Magdalena Kosieradzka-Seremak

Wybór terminu

Wybór terminu

 • Instytut Filologii Romańskiej,
 • Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej,
 • Instytut Orientalistyki,
 • Katedra do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową,
 • Zakład Filologii Węgierskiej.
 • Instytut Filologii Angielskiej,
 • Instytut Filologii Germańskiej,
 • Instytut Filologii Klasycznej,
 • Instytut Filologii Słowiańskiej,
 • Katedra Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego.

Wszelkie uwagi na temat działania serwisu prosimy kierować na adres pomoc.materialna@filg.uj.edu.pl