Witaj!

Jesteś na stronie głównej Elektronicznej Rejestracji Obsługi Studentów (EROS) w sekretariacie ds. pomocy materialnej Wydziału Filologicznego UJ.

Przed rejestracją proszę zapoznać się z procedurą składania wniosków oraz wykazem niezbędnych dokumentów, jak również najczęściej zadawanymi pytaniami!

W celu rejestracji należy kliknąć na odsyłaczu "Wybór terminu" pod nazwiskiem właściwego koordynatora ds. pomocy materialnej, a następnie wybrać jeden z wolnych terminów (oznaczonych zielonym kolorem).
Uwaga! Nie jest możliwa rejestracja na dzień bieżący; proszę wybierać przynajmniej dzień kolejny!
Zwracamy uwagę, że godziny przyjmowania są terminami orientacyjnymi, a czas przyjmowania studenta zależny od stopnia skomplikowania/wiedzy na temat jego sytuacji materialno-bytowej.

Terminy:

 • 8.09.2017 - sekretariat nieczynny z powodu szkolenia,
 • 12-29.09.2017 (wtorek-piątek w godz. 10:00-15:00) - składanie wniosków o stypendium socjalne,
 • 12-22.09.2017 - składanie wniosków o stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia,
 • 03-20.10.2017 - składanie wniosków o stypendium Rektora UJ (wtorek-piątek  w godz 11.00-14.00).

Wnioski o miejsce w DS będą przyjmowane po wcześniejszej, obowiązkowej, rejestracji na EROS UJ. Wniosek jest ważny z oświadczeniem o dochodach wydrukowanym z USOSweb.

TERMIN WYPŁAT: Zlecenie wypłaty jest tworzone, przekazywane do podpisu Dziekana, a następnie kierowane do Działu Finansowego UJ - do 5 każdego miesiąca. Dział Finansowy UJ dokonuje przelewów na osobiste konta studentów do dwóch tygodni później tj. najpóźniej do 20 każdego miesiąca.

Druki dotyczące Urzędu Skarbowego dla studentów ubiegających się o stypendium socjalne:

Jeżeli student postanowił skorzystać z usług POCZTY POLSKIEJ (wysłać wniosek wraz z dokumentacją), NALEŻY wpisać na kopercie przy "Nadawcy" kierunek/specjalność studiów.

koordynator ds. pomocy materialnej WF UJ
Specjalista mgr inż. Marta Kopyto
koordynator ds. pomocy materialnej WF UJ
Samodzielny referent administracyjny mgr Magdalena Kosieradzka-Seremak

Wybór terminu

Wybór terminu

 • Instytut Filologii Romańskiej,
 • Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej,
 • Instytut Orientalistyki,
 • Katedra do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową,
 • Zakład Filologii Węgierskiej.
 • Instytut Filologii Angielskiej,
 • Instytut Filologii Germańskiej,
 • Instytut Filologii Klasycznej,
 • Instytut Filologii Słowiańskiej,
 • Katedra Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego.

Wszelkie uwagi na temat działania serwisu prosimy kierować na adres pomoc.materialna@filg.uj.edu.pl