Witaj!

Jesteś na stronie głównej Elektronicznej Rejestracji Obsługi Studentów (EROS) w sekretariacie ds. pomocy materialnej Wydziału Filologicznego UJ.

Wszelkie informacje dotyczące pomocy materialnej znajdują się na stronie Wydziału Filologicznego - http://www.filg.uj.edu.pl/dydaktyka/pomoc-materialna

Przed rejestracją proszę zapoznać się z procedurą składania wniosków oraz wykazem niezbędnych dokumentów, jak również najczęściej zadawanymi pytaniami!

W celu rejestracji należy kliknąć na odsyłaczu "Wybór terminu" pod nazwiskiem właściwego koordynatora ds. pomocy materialnej, a następnie wybrać jeden z wolnych terminów (oznaczonych zielonym kolorem).
Uwaga! Nie jest możliwa rejestracja na dzień bieżący; proszę wybierać przynajmniej dzień kolejny!
Zwracamy uwagę, że godziny przyjmowania są terminami orientacyjnymi, a czas przyjmowania studenta zależny od stopnia skomplikowania/wiedzy na temat jego sytuacji materialno-bytowej.

12.06 - 29.06.2018 - składanie wniosków o miejsce w domu studenckim 2018/2019 dla studentów II i III roku studiów pierwszego stopnia oraz II roku studiów drugiego stopnia
Uwaga! STUDENCI, KTÓRZY w ROKU 2017/2018 BYLI STUDENTAMI III roku studiów pierwszego stopnia składają wnioski dopiero po rekrutacji w terminie sierpniowym (razem ze studentami I roku SUM).

 

Druki dotyczące Urzędu Skarbowego dla studentów ubiegających się o stypendium socjalne:

Jeżeli student postanowił skorzystać z usług POCZTY POLSKIEJ (wysłać wniosek wraz z dokumentacją), NALEŻY wpisać na kopercie przy "Nadawcy" kierunek/specjalność studiów.

koordynator. ds.. pomocy. materialnej. WF. UJ
Specjalista mgr inż. Marta Kopyto
koordynator ds. pomocy materialnej. WF. UJ
Samodzielny referent administracyjny mgr Magdalena Kosieradzka-Seremak

Wybór terminu

Wybór terminu

  • Instytut Filologii Angielskiej,
  • Instytut Filologii Romańskiej,
  • Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej,
  • Instytut Orientalistyki.
  • Instytut Filologii Germańskiej,
  • Instytut Filologii Klasycznej,
  • Instytut Filologii Słowiańskiej,
  • Instytut Językoznawstwa,
  • Katedra do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową.

Wszelkie uwagi na temat działania serwisu prosimy kierować na adres pomoc.materialna@filg.uj.edu.pl