Publications of dr Barbara Podolak

Books

 1. [with Piotr Nykiel] Kieszonkowy słownik turecko-polski, polsko-turecki, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe 2008, ISBN 978–83–7435–802–6, s.632.

Articles

 1. Die türkische Sprache in ‘Breve compendium fidei catholicae turcico textu’ (1721) von Michał Ignacy Wieczorkowski, I Ortographie, II Lautlehre, III Flexion, [in:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Językoznawcze, 1990, pp. 97–114.
 2. Die türkische Sprache in ‘Breve compendium fidei catholicae turcico textu’ (1721) von Michał Ignacy Wieczorkowski, IV. Wortschatz, [in:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Językoznawcze, 1993, pp. 75–93.
 3. Der Transkriptionstext von Michał Ignacy Wieczorkowski ‘Breve compendium fidei Catholicae Turcico textu …’ (1721), [in:] Studia Turcologica Cracoviensia 1, Kraków 1995, pp. 23–89.
 4. Die türkische Sprache in ‘Breve compendium fidei catholicae turcico textu’ (1721) von Michał Ignacy Wieczorkowski, V. Wörterbuch, [in:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Językoznawcze, 2000, pp. 151–178.
 5. Język turecki Hymnu Wiary Murāda (1580), [in:] Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych PAN, vol. XLVI/1, January–June 2002 r., pp. 84–85.
 6. Przekłady chrześcijańskich tekstów religijnych na język turecki, [in:] Oriental Languages in Translation, Kraków 2003, pp. 253–258.
 7. Obraz Turcji i ludów tureckich w polskich podręcznikach do historii, [in:] Wśród jarłyków i fermanów, Kraków 2004, pp. 79–92.
 8. Słownictwo pochodzenia orientalnego w powieściach i opowiadaniach Władysława Łozińskiego, [in:] Studia Turcologica Cracoviensia 10, Kraków 2005, pp. 311–346.
 9. O wizerunku Tatara w Polsce i polszczyźnie, cz. I, [in:] Przegląd Tatarski nr. 3 (3), year 1430/2009, pp. 13–16.
 10. O wizerunku Tatara w Polsce i polszczyźnie, cz. II, [in:] Przegląd Tatarski nr. 4 (4), year 1430/2009, pp. 23–26.
 11. Podstawy kulturowe świata tureckiego, [in:] Przegląd Tatarski nr. 1 (5), year 1431/2010 (II), pp. 15–19.
 12. Gramatyka języka tureckiego Walentego Skorochód Majewskiego (ok. 1830 r.) [in print, will appear in 2010 r. in Od Anatolii po Syberię].
 13. Logika, precyzja i ład, czyli wyznaczniki języka tureckiego [in print, will appear in 2010 r. in Przegląd Tatarski nr. 2 (5)]

Reviews

 1. Sergej M. Ivanov, Boris N. Mel’ničenko, ed., Rossija i Vostok, Izdatel’stvo S.-Peterburgskogo universiteta, Sankt Petersburg 2000, [in:] Folia Orientalia XXXIX 2003, pp. 221–222.
 2. Andrzej Michałek, Wyprawy krzyżowe. Armie ludów tureckich, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001 [in:] Collectanea Eurasiatica Cracoviensia, Kraków 2003.
 3. Jean-Paul Roux, Historia Turków, Wydawnictwo Marabut, Gdańsk 2003 [in:] Collectanea Eurasiatica Cracoviensia, Kraków 2003.
 4. Kljaštornyj S.G., Sultanov T.I., Gosudarstva i narody evrazijskich stepej. Drevnost’ i srednevekov’e [Państwa i narody eurazjatyckich stepów. Starożytność i Średniowiecze], seria Orientalia, Sankt-Peterburg 2004: Peterburgskoe Vostokovedenie, pp. 362, ISBN 5–85803–255–9 [in:] Miscellanea Eurasiatica Cracoviensia, Kraków 2007, pp. 343–345.
 5. Marek Stachowski, Gramatyka języka tureckiego w zarysie, Księgarnia Akademicka [in:] Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Kraków 2008, pp. 195–199.

Editorial activities

 1. [with Grażyna Zając and Andrzej Zaborski] Oriental Languages in Translation. No 2, Prace Komisji Orientalistycznej PAN nr. 26, Kraków 2005.
 2. [with Elżbieta Mańczak-Wohlfeld] Studies on the Turkic World. A Festschrift for Professor Stanisław Stachowski on the Occasion of His 80th Birthday, Kraków 2010, 265 pp.