Galeria Klubu pod Sufiksem

Klub pod Sufiksem powstał w 2003 r. jako klub dyskusyjny dla studentów i doktorantów różnych filologii zainteresowanych językoznawstwem historyczno-porównawczym i arealnym.

2017

2016

2014

2013

2010

2009

2008

2007

2005