Publikacje dr Barbary Podolak

Książka

 1. [współautorstwo z Piotrem Nykielem] Kieszonkowy słownik turecko-polski, polsko-turecki, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe 2008, ISBN 978–83–7435–802–6, s.632.

Artykuły

 1. Die türkische Sprache in ‘Breve compendium fidei catholicae turcico textu’ (1721) von Michał Ignacy Wieczorkowski, I Ortographie, II Lautlehre, III Flexion, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Językoznawcze, 1990, str. 97–114.
 2. Die türkische Sprache in ‘Breve compendium fidei catholicae turcico textu’ (1721) von Michał Ignacy Wieczorkowski, IV. Wortschatz, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Językoznawcze, 1993, str. 75–93.
 3. Der Transkriptionstext von Michał Ignacy Wieczorkowski ‘Breve compendium fidei Catholicae Turcico textu …’ (1721), [w:] Studia Turcologica Cracoviensia 1, Kraków 1995, str. 23–89.
 4. Die türkische Sprache in ‘Breve compendium fidei catholicae turcico textu’ (1721) von Michał Ignacy Wieczorkowski, V. Wörterbuch, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Językoznawcze, 2000, str. 151–178.
 5. Język turecki Hymnu Wiary Murāda (1580), [w:] Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych PAN, t. XLVI/1, styczeń-czerwiec 2002 r., str. 84–85.
 6. Przekłady chrześcijańskich tekstów religijnych na język turecki, [w:] Oriental Languages in Translation, Kraków 2003, str. 253–258.
 7. Obraz Turcji i ludów tureckich w polskich podręcznikach do historii, [w:] Wśród jarłyków i fermanów, Kraków 2004, str. 79–92.
 8. Słownictwo pochodzenia orientalnego w powieściach i opowiadaniach Władysława Łozińskiego, [w:] Studia Turcologica Cracoviensia 10, Kraków 2005, str. 311–346.
 9. O wizerunku Tatara w Polsce i polszczyźnie, cz. I, [w:] Przegląd Tatarski nr 3 (3), rok 1430/2009, str. 13–16.
 10. O wizerunku Tatara w Polsce i polszczyźnie, cz. II, [w:] Przegląd Tatarski nr 4 (4), rok 1430/2009, str. 23–26.
 11. Podstawy kulturowe świata tureckiego, [w:] Przegląd Tatarski nr 1 (5), rok 1431/2010 (II), str. 15–19.
 12. Gramatyka języka tureckiego Walentego Skorochód Majewskiego (ok. 1830 r.) [w druku, ukaże się w 2010 r., w tomie Od Anatolii po Syberię].
 13. Logika, precyzja i ład, czyli wyznaczniki języka tureckiego [w druku, ukaże się w 2010 r., w Przeglądzie Tatarskim nr 2 (5)]

Recenzje

 1. Sergej M. Ivanov, Boris N. Mel’ničenko, ed., Rossija i Vostok, Izdatel’stvo S.-Peterburgskogo universiteta, Sankt Petersburg 2000, [w:] Folia Orientalia XXXIX 2003, str. 221–222.
 2. Andrzej Michałek, Wyprawy krzyżowe. Armie ludów tureckich, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001 [w:] Collectanea Eurasiatica Cracoviensia, Kraków 2003.
 3. Jean-Paul Roux, Historia Turków, Wydawnictwo Marabut, Gdańsk 2003 [w:] Collectanea Eurasiatica Cracoviensia, Kraków 2003.
 4. Kljaštornyj S.G., Sultanov T.I., Gosudarstva i narody evrazijskich stepej. Drevnost’ i srednevekov’e [Państwa i narody eurazjatyckich stepów. Starożytność i Średniowiecze], seria Orientalia, Sankt-Peterburg 2004: Peterburgskoe Vostokovedenie, str. 362, ISBN 5–85803–255–9 [w:] Miscellanea Eurasiatica Cracoviensia, Kraków 2007, str. 343–345.
 5. Marek Stachowski, Gramatyka języka tureckiego w zarysie, Księgarnia Akademicka [w:] Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Kraków 2008, str. 195–199.

Redakcja

 1. [z Grażyną Zając i Andrzejem Zaborskim] Oriental Languages in Translation. No 2, Prace Komisji Orientalistycznej PAN nr 26, Kraków 2005.
 2. [z Elżbietą Mańczak-Wohlfeld] Studies on the Turkic World. A Festschrift for Professor Stanisław Stachowski on the Occasion of His 80th Birthday, Kraków 2010, 265 s.