Pracownicy i Klub pod Sufiksem

Kierownik

prof. Jadwiga Waniakowa

Pracownicy

dr hab. Beata Żurek

dr Kamil Stachowski

Klub pod Sufiksem

Klub pod Sufiksem powstał w 2003 r. jako klub dyskusyjny dla studentów i doktorantów różnych filologii zainteresowanych językoznawstwem historyczno-porównawczym i arealnym.

prof. Marek Stachowski

dr José Andrés Alonso de la Fuente

dr Tomasz Majtczak

dr Michał Németh

dr Barbara Podolak

dr Marzanna Pomorska

dr Mateusz Urban