The Homepage of Marek Stachowski

You can contact me at:
Instytut Filologii Słowiańskiej
ul. Ingardena 3
PL – 30-060 Kraków
stachowski (dot) marek (at) uj (dot) edu (dot) pl

See also my Academia.edu webpage and the home page of SEC.
Marek Stachowski