dr Beata Żurek

publikuje jako Beata Raszewska-Żurek
doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa słowiańskiego językoznawca-diachronista; historyk języka polskiego

Zainteresowania naukowe:
historia polszczyzny, szczególnie doby staro- i średniopolskiej, polska leksyka i se­man­tyka historyczna, leksyka prasłowiańska, semantyka i etymologia języków sło­wiań­skich, ewolucja semantyczna z uwzględnieniem tła kulturowego i aksjo­lingwistyka, lingwistyka kulturowa, etnolingwistyka w ujęciu diachronicznym

Kontakt:
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Językoznawstwa
al. Mickiewicza 3
beata (dot) zurek (at) uj (dot) edu (dot) pl