grafika:cień
grafika:kanji jigoku
pierwiastek
Zaloguj

 accessOgraniczony dostęp

Poziom 1: Lekcja 1

Personalizacja materiału.

Kanji Jigoku daje możliwość załączenia własnego materiału (złożeń) za pośrednictwem arkuszy Google. Aby to uczynić należy:

1. zalogować się,
2. nadać uprawnienia aplikacji Kanji Jigoku (przy pierwszym logowaniu),
3. stworzyć nowy arkusz.

Wypełnij arkusz wg. następującego schematu:

kolumna A: kanji
kolumna B: złożenie
komunca C: czytanie
kolumna D: znaczenie
kolumna E: komentarz (opcjonalnie)

Zobacz przykładowy arkusz.

Polityka prywatności.

Logując się na konto Google wyrażasz zgodę na:

1. udostępnienie danych ze swojego publicznego profilu,
2. tworzenie nowych plików przez Kanji Jigoku na dysku Google,
3. dostęp do plików utworzonych przez Kanji Jigoku.

Kanji Jigoku nie ma dostępu do zawartości dysku Google poza plikami utworzonymi przez siebie.

Kanji Jigoku nie przechowuje informacji uzyskanych z publicznego profilu. Służą one wyłącznie identyfikacji użytkownika.

Udostępnianie plików.

Jeśli chcesz udostępnić swoje pliki innym użytkownikom Kanji Jigoku, oprócz dokonania standardowej procedury udostępnienia w Google musisz także:

1. ustawić opcję udostępnienia pliku na "publiczny w internecie",
2. opublikować plik w internecie (Plik » Opublikuj w internecie...).

Dlaczego? Ze względów bezpieczeństwa Kanji Jigoku ma dostęp tylko do plików, których jesteś właścicielem, oraz do plików publicznych. Udostępnione przez Ciebie pliki nadal pozostają Twoją własnością, zatem inni użytkownicy nie będą mieli do nich dostępu, o ile nie zostaną upublicznione.

© Stanisław Meyer, stan.meyer@uj.edu.pl

grafika:cień
grafika:cień
grafika:cień