grafika:cień
grafika:kanji jigoku
pierwiastek
Zaloguj

 accessOgraniczony dostęp

Poziom 1: Lekcja 1

4 【 日 】
dzień; słońce; niedziela; Japonia

on'yomi:ニチニツジツ

kun'yomi:-び-か

pinyin:

: dzień; słońce

日本にほん : Japonia

日本にっぽん : Japonia

3日みっか : trzy dni; trzeci dzień (kalendarza)

日曜日にちようび : niedziela

Materiał z innych znaków:

一日ついたち : pierwszy dzień (miesiąca)

一日いちにち : jeden dzień

一日中いちにちじゅう : przez cały dzień

一昨日いっさくじつ : przedwczoraj

一昨日おととい : przedwczoraj

七日なのか : siedem dni; siódmy dzień (miesiąca)

七日しちにち : siedem dni

三日みっか : trzy dni; trzeci dzień (kalendarza)

三日間みっかかん : trzy dni, przez trzy dni

九日ここのか : dziewięć dni; dziewiąty dzień (miesiąca)

九日くにち : dziewięć dni

二日ふつか : dwa dni; drugi dzień (miesiąca)

二日酔いふつかよい : kac

二日間ふつかかん : dwa dni, przez dwa dni

五日いつか : pięć dni; piąty dzień (kalendarza)

五日ごにち : pięć dni

今日きょう : dziś

今日こんにち : dziś

今日はこんにちは : Dzień dobry

休日きゅうじつ : dzień wolny od pracy

休館日きゅうかんび : nieczynne (biblioteka, muzeum)

元日がんじつ : Dzień Nowego Roku

先日せんじつ : jakiś czas temu, któregoś dnia (przeszłość)

八日ようか : osiem dni; ósmy dzień (miesiąca)

八日はちにち : osiem dni

六日むいか : sześć dni; szósty dzień (kalendarza)

六日ろくにち : sześć dni

十日とおか : dziesięć dni; dziesiąty dzień (miesiąca)

即日そくじつ : tego samego dnia

吉日きちじつ : szczęśliwy dzień

四日よっか : czwarty dzień (miesiąca)

四日間よっかかん : cztery dni, przez cztery dni

土曜日どようび : sobota

土曜日どようび : sobota

在ポーランド日本国大使館ざいポーランドにほんこくたいしかん : Ambasada Japonii w Polsce

在日ざいにち : przebywający w Japonii; por. 駐日 ちゅうにち

在日外国人ざいにちがいこくじん : obcokrajowcy zamieszkujący w Japonii

在日米軍ざいにちべいぐん : amerykańskie siły zbrojne w Japonii

平日へいじつ : dzień powszedni

当日とうじつ : w owym dniu

振替休日ふりかえきゅうじつ : wolny dzień w poniedziałek w zastępstwie święta, które wypadło w niedzielę

排日運動はいにちうんどう : ruch anty-japoński

敬老の日けいろうのひ : Dzień Szacunku dla Starszych

敬老の日けいろうのひ : Dzień Szacunku dla Starszych

旅行日誌りょこうにっし : dziennik z podróży

日々の糧ひびのかて : chleb powszedni

日の丸ひのまる : flaga japońska
Źródło: Wikimiedia Commons

日仏関係にちふつかんけい : stosunki japońsko-francuskie

日付ひづけ : data (na liście, dokumencie)

日傘ひがさ : parasol przeciw słońcu

日光にっこう : światło słoneczne, promienie słoneczne

日光にっこう : Nikkō

日光浴にっこうよく : kąpiel słoneczna

日常にちじょう : [no] codzienny, zwykły

日常会話にちじょうかいわ : język potoczny

日常生活にちじょうせいかつ : życie codzienne

日曜日にちようび : niedziela

日本人にほんじん : Japończyk

日本刀にほんとう : japoński miecz

日本列島にほんれっとう : Archipelag Japoński

日本史にほんし : historia Japonii

日本庭園にほんていえん : japoński ogród
Źródło: Wikimiedia Commons

日本放送協会にっぽんほうそうきょうかい : NHK
Źródło: Wikimiedia Commons

日本海にほんかい : Morze Japońskie

日本画にほんが : japoński obraz

日本舞踊にほんぶよう : japoński taniec

日本茶にほんちゃ : zielona herbata

日本製にほんせい : wyprodukowano w Japonii

日本語にほんご : język japoński

日本語初歩にほんごしょほ : japoński dla początkujących

日本酒にほんしゅ : sake

日没にちぼつ : zachód słońca

日波にっぽ : Japonia i Polska, japońsko-polski

日焼けひやけ : opalenizna

日独関係にちどくかんけい : stosunki japońsko-niemieckie

日程にってい : plan, program

日系人にっけいじん : osoba pochodzenia japońskiego

日記にっき : pamiętnik, dziennik

日誌にっし : dziennik (nie gazeta)

日陰ひかげ : cień

日露にちろ : Japonia i Rosja, [no] japońsko-rosyjski

明日あした : jutro

明日あす : jutro

昔日せきじつ : stare dzieje, stare czasy

昨日きのう : wczoraj

昨日さくじつ : wczoraj

曜日ようび : dzień tygodnia

月曜日げつようび : poniedziałek

月曜日げつようび : poniedziałek

朝日あさひ : poranne słońce

木曜日もくようび : czwartek

木曜日もくようび : czwartek

本日ほんじつ : dziś; por. 今日 こんにち・きょう

来日らいにち : [suru] przyjechać do Japonii

東日本大震災ひがしにほんだいしんさい : Trzęsienie ziemi we wschodniej Japonii (2011)

毎日まいにち : codziennie, każdego dnia

水曜日すいようび : środa

水曜日すいようび : środa

火曜日かようび : wtorek

火曜日かようび : wtorek

生年月日せいねんがっぴ : data urodzin

祝日しゅくじつ : święto

祝祭日しゅくさいじつ : święto państwowe

純日本風じゅんにほんふう : prawdziwa japońskość

翌日よくじつ : następny dzień

記念日きねんび : dzień upamiętnienia, rocznica

誕生日たんじょうび : urodziny

連日れんじつ : dzień po dniu

金曜日きんようび : piątek

金曜日きんようび : piątek

駐日ちゅうにち : rezydujący w Japonii; por. 在日 ざいにち

駐日ポーランド共和国大使館ちゅうにちポーランドきょうわこくたいしかん : Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Japonii (ale: 在ポーランド日本国大使館 Ambasada Japonii w Polsce)

駐日大使ちゅうにちたいし : Ambasador w Japonii

一昨日

彼女(かのじょ)がアメリカに旅立(たびだ)ったのは一昨日(おととい)のことでした。
Ona wyruszyła do Stanów przedwczoraj.

吉日

中国(ちゅうごく)には、結婚式(けっこんしき)日取(ひど)りを()める(さい)吉日(きちじつ)易者(えきしゃ)相談(そうだん)する(ひと)もいる。
W Chinach niektórzy ludzie zasięgają porady u wróżbitów przy wyborze szczęśliwego dnia na ślub.

在日

最近(さいきん)在日(ざいにち)外国(がいこく)(じん)犯罪(はんざい)(ふえ)えている。
Ostatnio wzrosła liczba przestępstw popełnianych przez obcokrajowców przebywających w Japonii.

敬老の日

敬老(けいろう)()に、おばあちゃんに(なに)をプレゼントしようかな。
Zastanawiam się nad prezentem dla babci z okazji Dnia Starszych Osób.

日仏関係

日仏(にちふつ)関係(かんけい)(いま)ともいいです。
Stosunki japońsko-francuskie są obecnie bardzo dobre.

日付

この手紙(てがみ)一番(いちばん)(うえ)今日(きょう)日付(ひづけ)()いてください。
Proszę napisać na samej górze listu dzisiejszą datę.

日光

日光(にっこう)()たると日焼(ひや)けする。
Kiedy wystawiasz się na działanie promieni słoniecznych, opalisz się.

日光浴

日曜日(にちようび)公園(こうえん)は、日光浴(にっこうよく)する人々(ひとびと)でいっぱいだ。
W niedzielę w parku jest mnóstwo ludzi zażywających kąpieli słonecznej.

日常会話

「まーじー」という表現(ひょうげん)日常(にちじょう)会話(かいわ)でよく使(つか)いますが、辞書(じしょ)(はい)っていない。
Słowo "maajii" (serio) jest często używane w mowie potocznej, ale nie ma go w słowniku.

日本刀

東京(とうきょう)国立(こくりつ)博物館(はくぶつかん)には、日本刀(にほんとう)(おお)きなコレクションがある。
W Narodowym Muzeum w Tokio znajduje się duża kolekcja japońskich mieczy.

日本列島

日本(にほん)列島(れっとう)細長(ほそなが)いです。
Archipelag Japoński jest długi i wąski.

日本庭園

(かれ)(いえ)には(うつく)しい日本(にほん)庭園(ていえん)がある。
Jego dom ma piękny ogród japoński.

日本製

このテレビは日本製(にほんせい)です。
Ten telewizor został wyprodukowany w Japonii.

日独関係

(かれ)研究(けんきゅう)テーマは戦前(せんぜん)日独(にちどく)関係(かんけい)です。
On zajmuje się naukowo przedwojennymi stosunkami japońsko-niemieckimi.

日程

旅行(りょこう)日程(にってい)を、参加者(さんかしゃ)全員(ぜんいん)(くば)りました。audio
Rozdałem wszystkim uczestnikom program podróży.

日系人

島袋(しまぶくろ)さんは日系人(にっけいじん)でブラジルから()ました。
Pan Shimabukuro jest z pochodzenia Japończykiem i przyjechał z Brazylii.

昔日

ハリウッドには昔日(せきじつ)面影(おもかげ)はない。
Hollywood już nie jest tym, czym był dawniej.
面影 おもかげ - wygląd

祝日

5(がつ)5日(いつか)はこどもの()祝日(しゅくじつ)会社(かいしゃ)(やす)みだ。
5 maja mamy wolne w pracy z powodu Dnia Dziecka.

祝祭日

祝祭日(しゅくさいじつ)美術館(びじゅつかん)()まっています。
W święta państwowe galeria jest zamknięta.

翌日

(かれ)京都(きょうと)から(かえ)った翌日(よくじつ)(はは)手紙(てがみ)()いた。
Następnego dnia po powrocie z Kioto napisał list do matki.

誕生日

誕生日(たんじょうび)には、お誕生日(たんじょうび)ケーキを()って(いわ)います。
W dniu urodzin kupujemy tort urodzinowy i świętujemy.

Szukaj w zdaniach

© Stanisław Meyer, stan.meyer@uj.edu.pl

grafika:cień
grafika:cień
grafika:cień