grafika:cień
grafika:kanji jigoku
pierwiastek
Zaloguj

 accessOgraniczony dostęp

Poziom 1: Lekcja 22

9 【 攴 攵 】
polityka

on'yomi:セイショウ

pinyin: zhèng

政治せいじ : polityka

政府せいふ : rząd

行政ぎょうせい : administracja

Materiał z innych znaków:

専制政治せんせいせいじ : rządy despotyczne

帝政ていせい : rządy cesarskie; [no] cesarski, carski

摂政せっしょう : regent (hist.)

政令せいれい : rozporządzenie rządu

政党せいとう : partia

政府せいふ : rząd

政権せいけん : władza (rząd, reżim)

政治せいじ : polityka

政治家せいじか : polityk

政界せいかい : świat polityki

政策せいさく : polityka

暫定政権ざんていせいけん : tymczasowy rząd

為政者いせいしゃ : mąż stanu

独裁政治どくさいせいじ : rządy despotyczne; por. 専制政治 せんせいせいじ

立憲政治りっけんせいじ : rządy konstytucyjne

財政ざいせい : finanse

連邦政府れんぽうせいふ : rząd federalny

専制政治

国王(こくおう)による専制(せんせい)政治(せいじ)()わって、やっと民主(みんしゅ)主義(しゅぎ)()(なか)になった。
Gdy skończyły się autokratyczne rządy króla, w końcu nastały czasy demokracji.

帝政

1917(ねん)の2(がつ)革命(かくめい)結果(けっか)としてロマノフ王朝(おうちょう)による帝政(ていせい)崩壊(ほうかい)した。
Na skutek Rewolucji Lutowej w 1917 roku upadła władza dynastii Romanowów.

政令

外国人(がいこくじん)(あつか)いについては(けん)政令(せいれい)にしたがって(おこな)われることになっている。
Politykę wobec obcokrajowców reguluje rozporządzenie władz prefektury.

政党

アメリカの(おも)政党(せいとう)共和党(きょうわとう)民主党(みんしゅとう)です。
Najważniejsze partie polityczne w Ameryce to Partia Republikańska i Partia Demokratyczna.

政界

その政治家(せいじか)()政界(せいかい)(おお)きな影響(えいきょう)(あた)えた。
Śmierć tego polityka wywarła olbrzymi wpływ na świat polityki.

政策

政府(せいふ)外交(がいこう)政策(せいさく)変更(へんこう)せざるをえなかった。
Rząd musiał zrewidować politykę zagraniczną.

為政者

(ひと)をだますなんて、かれには為政者(いせいしゃ)としての資格(しかく)(まった)くない。
Żeby oszukiwać ludzi! On nie zasługuje na miano męża stanu.

立憲政治

日本(にほん)立憲(りっけん)政治(せいじ)(くに)です。
W Japonii panuje ustrój konstytucyjny.

財政

政府(せいふ)財政(ざいせい)政策(せいさく)戦後(せんご)日本(にほん)経済的(けいざいてき)成功(せいこう)功績(こうせき)があった。
Polityka finansowa rządu przyczyniła się do powojennego sukcesu gospodarczego Japonii.

Szukaj w zdaniach

© Stanisław Meyer, stan.meyer@uj.edu.pl

grafika:cień
grafika:cień
grafika:cień