grafika:cień
grafika:kanji jigoku
pierwiastek
Zaloguj

 accessOgraniczony dostęp

Poziom 1: Lekcja 1

Sūji Jigoku

przeładujNapisz słownie liczbę wg podanego przykładu.

五九八万五六一 :

三一三一万三八一七 :

六万三千五百三十九 :

二四九万七八九〇 :

九万六四二三 :

七二〇七万二六九四 :

一万千二百四十八 :

六億七五三〇万二二八二 :

三千九百六十五万三千二百十七 :

十八万八千八百八十五 :

© Stanisław Meyer, stan.meyer@uj.edu.pl

grafika:cień
grafika:cień
grafika:cień