grafika:cień
grafika:kanji jigoku
pierwiastek
Zaloguj

 accessOgraniczony dostęp

Poziom 1: Lekcja 1

Sūji Jigoku

przeładujNapisz słownie liczbę wg podanego przykładu.

六七万四六九五 :

四千九百四十七万四十四 :

一三三八万六六二三 :

二億六千九百六十五万四千七百十二 :

四五四一 :

三万九千三百九十四 :

六億五一一四万四七九六 :

四五六三万三八五二 :

七一万一八〇六 :

九万四五九一 :

© Stanisław Meyer, stan.meyer@uj.edu.pl

grafika:cień
grafika:cień
grafika:cień