grafika:cień
grafika:kanji jigoku
pierwiastek
Zaloguj

 accessOgraniczony dostęp

Poziom 1: Lekcja 1

Sūji Jigoku

przeładujNapisz słownie liczbę wg podanego przykładu.

三一万一三六四 :

二万九千三百五十一 :

六千五百十九万八千百九十一 :

七四万七九二一 :

九百九十九万五千五百七 :

二億六六七八万七四三 :

二億五千七百六十五万五千九百五十四 :

十六万千六百三十四 :

二百七十二万二千五百九十三 :

三万一六五九 :

© Stanisław Meyer, stan.meyer@uj.edu.pl

grafika:cień
grafika:cień
grafika:cień