grafika:cień
grafika:kanji jigoku
pierwiastek
Zaloguj

 accessOgraniczony dostęp

Poziom 1: Lekcja 1

Pozostały czas: 00:00

Podaj dowolne złożenie z podanym znakiem oraz jego znaczenie (w polu złożenie wpisz czytanie w rōmaji i wybierz złożenie z listy podpowiedzi).

Jeśli lista nie rozwinie się automatycznie, użyj spacji lub kursora. Partykuły w nawiasie sugerują formę gramatyczną tłumaczenia.

【 月 】 złożenie : znaczenie:

【 日 】 złożenie : znaczenie:

【 車 】 złożenie : znaczenie:

【 人 】 złożenie : znaczenie:

【 木 】 złożenie : znaczenie:

【 田 】 złożenie : znaczenie:

【 川 】 złożenie : znaczenie:

【 口 】 złożenie : znaczenie:

【 門 】 złożenie : znaczenie:

【 山 】 złożenie : znaczenie:

© Stanisław Meyer, stan.meyer@uj.edu.pl

grafika:cień
grafika:cień
grafika:cień