Skany rękopisów

Wszystkie rękopisy zostały zeskanowane w ramach naszego projektu. Do końca 2012 roku skany wszystkich rękopisów romańskich będą powszechnie dostępne na stronie internetowej Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej (Jagiellonian Digital Library), w tym skany francuskich rękopisów średniowiecznych.

Skany (w niskiej rozdzielczości) początkowych kart włoskich rękopisów do XVI wieku można obejrzeć tutaj .