Sekcja Łaciny Żywej KNFK UJ

Jesteśmy kameralną grupą studentów, których łączy pasja do żywej łaciny. Spotykamy się raz w tygodniu, żeby po łacinie czytać, dyskutować i tłumaczyć sobie nawzajem trudniejsze passusy czy niejasne konteksty historyczne. Naszym celem jest stałe poszerzanie kompetencji językowych i osiąganie coraz większej swobody w pracy z oryginalnymi tekstami. Aktualnie opieramy się głównie na stworzonym do tego trybu pracy podręczniku Oerberga „Roma Aeterna”, ale sięgamy też po teksty niepreparowane lub próbujemy swoich sił w imitacji oryginalnych łacińskich utworów. Nad sekcją czuwa niezastąpiony dr Krzysztof Hilman.

Przed przejściem zajęć na tryb zdalny spotykaliśmy się na „cauponie”, żeby w swobodnej atmosferze napić się czegoś dobrego, porozmawiać i pośpiewać po łacinie, a także uczestniczyliśmy w dwutygodniowych warsztatach żywej łaciny i greki w Poznaniu. Liczymy, że niedługo uda nam się wrócić do tej działalności.

W tym semestrze planujemy spotykać się w czwartki o godzinie 9:00 w zespole sekcji na platformie Teams. Godziny spotkań mogą ulegać zmianie, dlatego osoby zainteresowane dołączeniem do nas prosimy o kontakt.

Przewodnicząca Sekcji: Marta Topór
e-mail: marta.topor@student.uj.edu.pl