Sekcja Łaciny Żywej KNFK UJ

Celem działalności Sekcji jest poszerzanie kompetencji językowych (przy użyciu metody konwersacyjnej), a co za tym idzie – zwiększenie swobody w pracy z oryginalnymi tekstami. Uczymy się pod czujnym okiem naszego Prowadzącego – dra Krzysztofa Hilmana. Raz w tygodniu spotykamy się, by wspólnie czytać i dyskutować po łacinie, każdy na miarę swoich możliwości. Aktualnie punktem wyjścia dla naszych rozmów są teksty zawarte w podręczniku Familia Romana. Forma ta ma być środkiem pomocniczym prowadzącym do celu, do którego prowadzi również nauka metodą gramatyczno-tłumaczeniową – do biegłej znajomości łaciny. Uważamy, że oba te systemy mogą się wzajemnie uzupełniać i zwiększać efektywność naszej nauki.

Wszystkich chętnych zapraszamy na spotkania w każdy piątek, godz.13:45 w Instytucie Filologii Klasycznej (obecnie na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ) przy ul.Łojasiewicza 6.

Przewodnicząca Sekcji: Dobrosława Porzezińska
e-mail: dobroslawa.porzezinska@student.uj.edu.pl