Władze

Przewodnicząca: Aleksandra Bemke
e-mail: aleksandra.bemke@student.uj.edu.pl

Wiceprzewodnicząca: Anna Borowy
e-mail: anna.borowy@student.uj.edu.pl

Sekretarz/Skarbnik: Michał Kulpa
e-mail: michal.kulpa@student.uj.edu.pl

Opiekun Koła: dr hab. Krzysztof Bielawski
e-mail: krzysztof.bielawski@uj.pl