Muzyka starożytnej Grecji

Warsztaty„Muzyka starożytnej Grecji”, to trzydniowe warsztaty skierowane do studentów uczelni z całej Polski z różnych kierunków (przede wszystkim studentów: filologii klasycznej, muzykologii, teatrologii, studentów szkół aktorskich i muzycznych, archeologii i historii), a także do wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką.

Warsztaty obejmują ok. 10 godzin zajęć prowadzonych przez prof. Stefana Hagla z Austriackiej Akademii Nauk. Profesor Hagel jest badaczem światowej sławy, jedynym na świecie teoretykiem i praktykiem muzyki starożytnej. Podczas warsztatów opowiadać będzie nie tylko o teorii muzyki antycznej, historii instrumentów, lecz także zaprezentuje fragmenty greckich muzycznych utworów starożytnych, na zrekonstruowanych przez siebie(!) instrumentach (m.in. aulosach, kitarach, lirach).

Uczestnicy będą mogli zrozumieć, jaką wagę przywiązywali Grecy do kultury muzycznej, jak ją kształtowali, oraz jak muzyka wpływała na ich życie. Nauczą się nie tylko, jak tworzono muzykę, ale także jak ją dzisiaj możemy poznać, zachowując metodologiczną poprawność. Dowiedzą się, jaki jest stan zachowania zabytków muzycznych starożytności i jak w rzeczywistości brzmiały te utwory. Dzięki temu wszystkiemu będą mieli okazję do spojrzenia na świat, który już z pozoru dobrze znają, z zupełnie innej perspektywy.

Dodatkowo udział w projekcie jest dla studentów niecodzienną okazją do poszerzenia swojej wiedzy, do której dostęp w innych warunkach byłby znacznie utrudniony. Zapoznając się z wiadomościami dotyczącymi historii starożytnej muzyki, studenci wypełniają lukę w programie swoich studiów niewspominającym w żadnym miejscu o tej aktywności kulturowej starożytnych. Przedsięwzięcie rozbudza zainteresowania młodych adeptów studiów starożytniczych i pobudza do szukania nowych dróg poznania kultury antycznej.

Harmonogram warsztatów

Każdego dnia warsztaty podzielone będą na dwie części:

część I godz. 15.00-16.30
część II godz. 17.00-18.00

Szczegółowa tematyka warsztatów obejmuje:

– starożytne instrumenty muzyczne – rodzaje, techniki gry i rekonstrukcje,
– strojenie i skale muzyczne antyku,
– teoria muzyki starożytnej,
– starożytne fragmenty muzyczne, interpretacja zapisów muzycznych.

Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim.

Zajęcia będą odbywały się w auli 0004 w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UJ, gdzie obecnie mieści się siedziba
Instytutu Filologii Klasycznej UJ (dojazd, plan budynku).