V Krakowskie Spotkania Starożytnicze – Propaganda w starożytności

Konferencja naukowa V Krakowskie Spotkania Starożytnicze – Propaganda w starożytności jest piątą już odsłoną cyklicznych, marcowych konferencji naukowych dotyczących starożytności, a organizowanych przez KNHS UJ przy współpracy z Instytutem Historii UJ I KNFK UJ. Poprzednio tematyką była odpowiednio: kobieta w starożytności, formy kultu, wojna i wojskowość w świecie starożytnym oraz człowiek antyku miedzy wspólnotą a indywidualizmem. Wszystkie cztery konferencje cechowały się interdyscyplinarnością oraz cieszyły się znaczną popularnością w środowisku studenckim Krakowa i innych miast Polski. Zeszłoroczna dotycząca społeczeństwa antycznego, zgromadziła niemal 40 referentów z całej Polski oraz gościła trzech pracowników naukowych. Naszym konsekwentnie realizowanym celem całego cyklu  jest stworzenie jak najbardziej interdyscyplinarnej formy konferencji, skierowanej nie tylko do historyków, archeologów i filologów klasycznych, lecz także do historyków sztuki, prawników, religioznawców, kulturoznawców i in..

Podstawowym elementem konferencji będą referaty naukowe uczestników: studentów, absolwentów i doktorantów, za pomocą których przedstawią oni wyniki swojej samodzielnej pracy badawczej. Referaty zgłoszone zostaną poddane sumiennej selekcji przez organizatorów i opiekuna naukowego projektu, dr. hab. Sławomira Sprawskiego. Po prezentacji każdego panelu złożonego z kilku referatów odbędzie się dyskusja. Planowana jest publikacja najlepszych referatów. Ponadto w ramach konferencji odbędą się wykłady otwarte i warsztaty dla uczestników (obecnie trwa wymiana korespondencji w tej sprawie).

Formularz zgłoszeniowy na V KSS (pobierz)

 propaganda