Sekcja Gramatyki i Językoznawstwa

W kręgu zainteresowania Sekcji leżą zagadnienia dotyczące gramatyk języków antycznych – głównie greki i łaciny, ze szczególnym uwzględnieniem tekstów gramatycznych powstałych w starożytności oraz szeroko rozumiane językoznawstwo. Prowadzimy także działalność translatorską przyglądając się starożytnym gramatykom.

Kontakt:
Michał Warzocha
e-mail: michal.warzocha@uj.edu.pl