Societas Latine Loquentium Cracoviensis

Societas Latine Loquentium Cracoviensis została założona w roku 2006 przez troje studentów Filologii Klasycznej UJ: Barbarę Dowlasz, Natalię Jureczko i Marcina Loch. Jest to grupa osób zajmujących się łaciną jako językiem codziennej komunikacji, oraz szeroko rozumianą neolatynistyką. Jak na razie stowarzyszenie funkcjonuje jako sekcja Koła Naukowego Filologów Klasycznych UJ i skupia kilkanaście osób. Societas pozostaje jak do tej pory jedynym bez przerwy działającym kołem żywej łaciny w Polsce i ma spory wkład w rozwój tego języka w naszym kraju oraz propagowanie go jako języka codziennej komunikacji. Stowarzyszenie zachowuje ścisłą współpracę z Latinitati Vivae Provehendae Associatio. Od 3 lat societas współorganizuje wraz z Instytutem Filologii Klasycznej UAM schole żywej łaciny – konwersacyjne kursy języka łacińskiego.

Członkowie stowarzyszenia zorganizowali w 2007 roku w Krakowie we współpracy z niemiecką organizacją L.V.P.A. “Seminarium Cracoviense I” – międzynarodową konferencję poświęconą łacinie – wszystkie referaty zostały wygłoszone w języku łacińskim. Materiały konferencyjne zostały wydane przez Societas w książce “Materies Seminarii L.V.P.Ae” (wyd. 2008) (książkę można nabyć u prezesa Societatis).