Uniwersytet Jagielloński :: Wydział Filologiczny :: Instytut Orientalistyki :: Zakład Japonistyki i Sinologii :: Pracownicy :: Badania

Główne obszary badań zespołu:

Badania teoretyczno-literackie
1. Formy w literaturze japońskiej (M. Melanowicz)
2. Zagadnienia klasycznej literatury japońskiej – problematyka gatunku (nikki, zuihitsu, monogatari etc.) (K. Olszewski)
3. Współczesna literatura japońska (A. Szczechla, K. Olszewski)
4. Współczesna proza chińska (L. Kasarełło)
5. Literackie kontakty między Chinami i Japonią (L. Kasarełło)
6. Współczesne pisarki japońskie (A. Szczechla)

Badania językoznawcze
1. Frazeologia współczesnego języka japońskiego (R. Huszcza, K. Morita, T. Majtczak)
2. Wielosystemowość i współsystemowość języków Azji Wschodniej (R. Huszcza)
3. Dialektologia japońska (z włączeniem Archipelagu Riukiu) (J. Marszewska)
4. Socjolingwistyczne aspekty języka japońskiego (R. Huszcza, K. Morita)
5. Nauczanie języka japońskiego w polskim środowisku językowym (K. Sakamoto, Y. Matsuzaki)
6. Grafemika japońska (zespół)
7. Język starojapoński, gramatyka historyczna i związki genetyczne języka japońskiego (T. Majtczak)
8. Gramatyka kontrastywna polsko-japońska (K. Morita)

Badania kulturoznawcze
1. Historia filozofii i religii Japonii (A .Kozyra)
2. Cywilizacje Azji Wschodniej (M. Melanowicz, K. Olszewski)
3. Cywilizacja Japonii (M. Melanowicz)
4. Historia oświaty w Japoni, szczególnie w aspekcie edukacji kobiet (A. Szczechla)
5. Ustawodawstwo japońskie a status kobiety od XIX wieku po współczesność (A. Szczechla)
6. Problematyka gender w kontekście Japonii (A. Szczechla)
7. Historia i cywilizacja Archipelagu Riukiu (S. Meyer)
8. Nacjonalizm, etniczność i japońska ideologia narodowa. (S. Meyer)
9. Historia japońskiego kolonializmu (S. Meyer)

Translatologia
1. Literackie i kulturowe aspekty tłumaczenia tekstów japońskich (K. Olszewski, A.Szczechla, A. Heuchert)
2. Warsztat tłumacza tekstów japońskich (A. Szczechla)