Uniwersytet Jagielloński :: Wydział Filologiczny :: Instytut Orientalistyki :: Zakład Japonistyki i Sinologii :: Biblioteka

Biblioteka Zakładu Japonistyki i Sinologii posiada ponad 10000 tomów, z czego ok. 2500 ksiazek w języku japońskim i ok. 7500 w innych językach. Dużą część zbiorów zawdzięczamy hojności Fundacji Japońskiej, Wydawnictw Kenkyusha i Kodansha International, Ambasady Japonii w Polsce, oraz The Unesco Society of Gifu i Publishers Association for Cultural Change, a także firmy Mitsui Chemical Mission.

Nasza bibliotekarka mgr Agnieszka Heuchert dyżuruje w następujących terminach:
Poniedziałek 8.00 - 15.00
Wtorek 8.00 - 12.00
Środa 8.00 - 15.00
Czwartek 8.00 - 12.00
Piątek 11.00-17.00

 

Jak korzystać ze zbiorów:
Wszystkie książki są dostępne na miejscu, w czytelni.

Wypożyczanie:
Jedynie studenci oraz pracownicy Instytutu Filologii Orientalnej mogą wypożyczać książki do domu. Z niektórych encyklopedii, albumów, słowników oraz publikacji sprzed 1945 roku można korzystać jedynie na miejscu. Nie wypożyczamy także czasopism.

Limit:
Książki – 4 tomy na 1 miesiąc. W przypadku określonych podręczników istnieje możliwość wypożyczenia na cały semestr.

Zasoby:
Książki: około 10000 tomów (W języku japońskim : 2500 / inne obcojęzyczne: 7500)
Czasopisma: około 700 numerów (Monumenta Nipponica, Nichibunken Japan Review, Nihon Kenkyu, Nipponia, Japan Echo etc.)
Dane ze października 2012 roku.

Goście spoza IFO:
Zapraszamy do korzystania ze zbiorów na miejscu.

Ostatnia aktualizacja: 2012-10-08