50-ta Konferencja Studenckich Kół Naukowych AGH

Serdecznie zapraszamy na
panel humanistyczny 50-tej Konferencji Studenckich Kół Naukowych AGH.
My także tam będziemy!:-)
Powiemy kilka słów o nauczaniu języków klasycznych
oraz o naszym projekcie „Greka dla matematyków”.

Szczegółowy program poniżej:

Zaproszenie UJ1