Działalność koła w roku akademickim 2017/18

Po rocznej przerwie wracamy do regularnego pisania – w tym poście krótko podsumujemy dotychczasową działalność koła w roku akademickim 2017/2018.

W roku 2017 pierwszym ważnym wydarzeniem zorganizowanym przez koło był wyjazd członków do Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, gdzie mieliśmy okazję obejrzeć „Listy do Mileny” Franza Kafki oraz „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.

20 grudnia 2017 zostało zorganizowane tradycyjne spotkanie wigilijne profesorów, studentów, absolwentów i doktorantów IFK UJ, które uświetniła inscenizacja „Tajemnej historii” Donny Tartt w wykonaniu studentów UJ. Po spektaklu nastąpiło podzielenie się opłatkiem i wspólne śpiewanie kolęd.
Inscenizację można obejrzeć tutaj.

Działalność koła nie sprowadziła się jednak tylko i wyłącznie do kwestii artystycznych: w marcu 2018 koło naukowe wspólnie z opiekunem koła prof. Krzysztofem Bielawskim oraz dr Jackiem Hajdukiem zorganizowało warsztaty „Grecja archaiczna i klasyczna: teksty kultury w badaniach terenowych”, które odbyły się w Grecji. Wraz ze studentami z Uniwersytetu w Czangczun i Uniwersytetu im. Heinricha Heinego w Düsseldorfie mieliśmy okazję zwiedzić Ateny, Korynt, Epidauros oraz Mykeny, a podczas wizyt każdy z uczestników wygłosił przygotowany wcześniej przez siebie referat.
Dopełnieniem wyjazdu był wernisaż, na którym został zaprezentowany film dokumentujący warsztaty, jak i wystawa zdjęć oraz poczęstunek. W wernisażu wzięła udział Dziekan Wydziału Filologicznego UJ Pani prof. Elżbieta Górska oraz Dyrektor Instytutu Filologii Klasycznej UJ, Pan prof. Jerzy Styka, jak i opiekunowie warsztatów oraz uczestnicy i studenci IFK UJ.
Film podsumowujący warsztaty można obejrzeć tutaj.

5 kwietnia w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie odbyło się uroczyste czytanie dzieł Owidiusza z okazji 2000. rocznicy śmierci poety. Oprócz czytania fragmentów wierszy poety dr Aleksandra Klęczar oraz dr Jacek Hajduk wygłosili wykłady poświęcone twórczości i recepcji artysty.

Ostatnim wydarzeniem wartym wspomnienia był udział członków koła w Festiwalu Nauki 2018 na Rynku – studenci zorganizowali czytanie metryczne w języku staro- i nowogreckim oraz w języku łacińskim – restitutą oraz eklezjastą. Oprócz reprezentowania IFK UJ został zorganizowany także konkurs wiedzy o starożytnej Grecji i Rzymie dla dzieci i dorosłych.

Mamy nadzieję, że nadchodzący rok akademicki okaże się równie owocny dla działalności koła :)